Contact Us

Use the form on the right to contact us.

The foundation is always looking for opportunities to expand and involve more artists in its reach. Please feel free to contact us if you have any information that could benefit us along the way.

243 East 34th Street
New York, NY, 10016

(862)222-4427

XXV_laulupidu_(3).jpg

Meist

Adirondack is the perfect template for self-starters and savvy entrepreneurs. Its minimal navigation and full header images provide a bold framework for your brand's vision.

Eesti Kultuurfond Ameerika Ühendriikides on Ameerika Ühendriikides paiknev organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada Eesti kunstide ja kultuuri säilimist Ameerika Ühendriikides. Fond asutati Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides Kultuuritoimkonna poolt 14. detsembril 1957. aastal, New Yorgi Eesti Majas, kunstide, rahvusteaduste, kirjanduse ja eesti keele edendamiseks. Esimeseks fondi esimeheks valiti 1957. aastal dr. Viktor Kõressaar. Organisatsiooni toetusel loodi 1970. aastal New Yorgis esimesed Eesti Kultuuripäevad.


Missioon

Edendada ja toetada heategevuslike, teaduslike, kirjanduslike ja hariduslike eesmärkide täitmist. Suurendada teadmisi kunsti, teaduse, kirjanduse ja eesti keele valdkonnas.

Toetada koostööd kunstnike, kunstitudengite ja teiste loovisikute vahel, kuulutada välja võistlusi ja korraldada näitusi ning edendada loometööd ning kunstiõpinguid.

Korraldada kirjandus-, teatri- ja teisi meelelahutusprogramme ning soodustada läbi nende intellektuaalset, moraalset ning sotsiaalset arengut.

Võimaldada rahalist toetust ülalmainitud tegevustega seotud inimestele ning organisatsioonidele. Rahaline toetus on vabatahtlik ning ei sisalda intresse ega teisi teenustasusid.

Seoses eelnevate eesmärkidega Kultuurfondil on õigus:

  1. võtta vastu kinnis- ja vallasvara lepingute, päranduste, kingituste, annetuste, ning ostude näol olenemate nende asukohast, hallata ning kasutada mainitud vara.
  2. taotleda ning vastu võtta annetusi.
  3. kasutada mainitud vara vastavalt eesmärkidele.

Fondi tegevusest ei saa selle liikmed ega juhatuse liikmed rahalist kasu. Fond ei tööta usulistel ega poliitilistel alustel ja ei mõjuta ega püüa oma tegevusega mõjutada seadusandlust.


Juhatus

Tiina Vaska (Eesti Kultuurifondi Esimees)

Tiina Vaska (Eesti Kultuurifondi Esimees)

Tiina Vaska
Esimees

Tiina Taagepera Vaska sündis Delaware'is ja kasvas üles Californias, kus ta osales Los Angeles'i Eesti laulukooris ja rahvatantsugrupis esinedes mitmetel Lääneranniku Eesti Päevadel ja ESTO'del. Ta lõpetas California Polytechnic State University SLO bakalauruseõpingudi arhitektuuri alal ning sai arhitekti litsentsi. Pärast ülikooli lõpetamist töötas Tiina kaks aastat Helsinkis, kus hindas kõrgelt võimalust sageli Eestit külastada. Abielludes kolis Tiina koos abikaasaga New Jersey'sse ning spetsialiseerus eramute projekteerimisele. Eesti ühiskonnas jätkas ta tegevust New Yorgi Eesti Koolis, Lond Islandi Eesti Laste Suvekodus, New Yorgi Eesti Haridusseltsi juhatuses ning Korp! Filiae Patriaes.

Merike Barborak (Eesti Kultuurfondi Aseesimees)

Merike Barborak (Eesti Kultuurfondi Aseesimees)

Merike Barborak
Aseesimees

Merike Barborak omandas Tartu Ülikoolis kasvatusteaduste erialal bakalauruse ning jätkas magistriõpinguid Montclair State University'is hariduse erialal. Alates 2010. aastast töötab ta New Yorgi Eesti Kooli juhatajana ning koordineerib koostööd Idaranniku Eesti Koolide vahel. Käesolevalt on ta tegev nii Kultuurfondi kui ka Eesti Koolifondi juhatustes ning löönud kaasa Eesti Kultuuripäevad New Yorgis töögruppides mitme aasta vältel. 

Ines Horton (Eesti Kultuurfondi Laekur)

Ines Horton (Eesti Kultuurfondi Laekur)

Ines Horton
Laekur

Ines Kirsimägi Horton sündis Tallinnas ja oli Prantsuse Lütseumi õpilane kuni selle sulgemiseni Nõukogude okupatsioonivägede poolt 1940. aastal. Sellele järgnesid okupatsioonide-aegsed Tallinna VIII algkool, XIV algkool ja VIII gümnaasium.  1944. a. suurpõgenemine viis ta Austriasse, kus ta koolitus jätkus Bregenzer Bundesgymnasium for Mädchen keskkoolis kuni asumiseni Ühendriikidesse 1949. a. Ühendriikides õppis ajalugu ja sotsiaalteadusi Fairleigh Dickinson ülikoolis, lõpetades 1953. a. Võttis osa eesti üliõpilaskoondiste tegevusest New Yorgis ja hiljem oli juhatuse liige mitmes eesti organisatsioonis, kõige kauem laekurina (10 aastat) The Nordic Press, Inc. (ajaleht "Vaba Eesti Sõna" väljaandja) juhatuses. Praegune Eesti Arhiiv USA-s raamatupidaja ning The Nordic Press, Inc. revident.  1988. aastast saadik Eesti Kultuurfondi revisjonikomisjoni liige, 2013. aastast Kultuurfondi laekur.

Karina York (Eesti Kultuurfondi sekretär)

Karina York (Eesti Kultuurfondi sekretär)

Karina York
Nõunik

Karina on piirilinnas Narvas sündinud ning Tallinnas kasvanud kunstiajaloolane, kes on alates 2004. aastast elanud vaheldumisi nii New Yorgis kui ka Tallinnas. Lõpetanud Tallinna Kunstigümnaasiumi ja õppinud Estonian Business School`is võõrkeelte ja ärikorralduse erialal ning omandanud Brooklyn College`is kunstiajaloo bakalaurusekraadi. Ta on töötanud New Yorgis antiikkunsti galeriis ning Tallinnas Eesti Tervishoiu Muuseumis peavarahoidjana. Lisaks on Karina vabatahtlikuna töötanud New Yorgi Eesti koolis abijuhataja ja õpetajana.

Mairo Notton (Eesti Kultuurfondi nõunik)

Mairo Notton (Eesti Kultuurfondi nõunik)

Mairo Notton
Nõunik

Mairo Notton on sündinud Eestis, Haapsalus ja kutsunud New Yorki koduks alates 2000. aastast. Lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli, õppinud City University of New York teadus- ja kunstierialal ning lõpetanud School of Visual Arts New Yorgis BA sisearhitektuuri alal. Saades inspiratsiooni loodusest töötab ta disaner-tootjana arhitektuurivallas keskendudes puidutööle, mööbli- ja köögilahendustele. Osaleb vabatahtlikuna laste ja noortele suunatud kultuuri- ja vabaajaorganisatsioonide tegevuses.

Jane Raub
Nõunik

Jane Raubi on Washington D.C. elav Eesti kultuuriedendaja.

Reigo Ahven
Nõunik

Gerda Normet Vellore
Sekretär

Raahel Pilpak
Nõunik

 


Revisjonikomisjon

Aire Salmre (Eesti Kultuurfondi revisjonikomisjoni liige)

Aire Salmre (Eesti Kultuurfondi revisjonikomisjoni liige)

Aire Salmre

Aire Kolbre Salmre sündis Tallinnas, alustas kooliteed Tallinna Õpetajate Seminaris (EV-aegne Riiklik Inglise Kolledž), kus sõja tõttu esimene kooliaasta jäi pooleli. Lõpetas Blombergi Eesti Algkooli Blombergi põgenikelaagris Saksamaal. Asus perekonnaga 1949.a. USAsse. Lõpetas John Adams HS NYs, Hunter College BS kraadiga õenduses ja saavutas magistrikraadi kooliealiste tervishoiu ja teaduse pedagoogikas Teachers College, Columbia U. Oli väliseesti kodu- ja perekonnaajakirja TRIINU idaranniku toimetaja 1984-1995, mil ajakiri lõpetas oma tegevuse. On avaldanud kirjutisi ajakirjanduses ja raamatutes, saavutas 2. koha konkursil International Organization for Migration, valik lugusid konkursilt „Elust uuel kodumaal“. Kuulus EKF žüriisse ja on olnud EKF revisjonikomisjoni liige. Oli ajalehe "Vaba Eesti Sõna" (VES)toimetaja 1989. a. On tegev VES juures ja kuulub The Nordic Press, Inc. revisjonikomisjoni. On NY Eesti Koolis asendusõpetaja.

Siiri Lind (Eesti Kultuurfondi revisjonikomisjoni liige)

Siiri Lind (Eesti Kultuurfondi revisjonikomisjoni liige)

Siiri Lind

Siiri Lind on pärit Kilingi-Nõmmelt Pärnumaal, lõpetanud Kilingi-Nõmme Keskkooli, Mõdriku Põllumajandustehnikumi raamatupidamise erialal ja Eesti Põllumajandusülikooli ettevõtete juhtimise ja ökonoomika erialal. Töötanud Eestis 15 aastat erinevate tööstusettevõtete pearaamatupidajana. New Yorki tuli 2005. aastal ning on alates 2009. aastast on USA ainukest eestikeelset ajalehte "Vaba Eesti Sõna" välja andva aktsiaseltsi The Nordic Press, Inc. majandusjuht, mänedžer, veebilehe toimetaja, peatoimetaja assistent ja fotograaf. Vabatahtlikuna teeb Siiri Lind NY Eesti Kooli veebilehte, kirjutab artikleid NY eestlaste ettevõtmistest ning kultuuriüritustest, on aidanud korraldada Eesti Kultuuripäevi NY-s, kuulub NY Eesti Haridusseltsi ja Kultuurfondi revisjonikomisjonidesse. Kuulub korporatsiooni Filiae Patriae.

Teised liikmed: Ivi Tamm.