Contact Us

Use the form on the right to contact us.

The foundation is always looking for opportunities to expand and involve more artists in its reach. Please feel free to contact us if you have any information that could benefit us along the way.

243 East 34th Street
New York, NY, 10016

(862)222-4427

“Mis on valge valguse vari?”* Louis Kahn: Eestis sündinud Ameerika arhitekt

News

“Mis on valge valguse vari?”* Louis Kahn: Eestis sündinud Ameerika arhitekt

Valev Laube

Olen just tagasi suviseselt Eestis-käigult, mille jooksul oli mul võimalus kohtuda meresupluste vahelt ka Eesti kunstiajaloolase ja kunstikriitiku Heie Treieriga. Istusime maha Kadrioru tiigi äärses kohvikus ning jätkasime juba mitme aasta eest alanud vestlust Saaremaal sündinud ning USAs tegutsenud arhitektist Louis Kahnist (1901-1974).

Heie Treier’i huvi selle salapärase arhitekti vastu sai alguse 2006. aastal, kui ta läks ajakirja kunst.ee peatoimetajana Kuressaarde Kahni päevadele, et ajakirjas avaldamiseks materjale koguda. Esialgsest kokkupuutest Kahni loominguga sai aga 10 aastat kestev väljakutse. Tänaseks on Heie Treier selgelt formuleerinud oma enda visiooni Kahni arhitektuuriloomingut mõjutanud inspiratsiooniallika kohta: nimelt ütleb ta, et Kuressaare loss, mille kõrval Kahn väikese poisina üles kasvas, on selle Philadelphias praktiseerinud arhitekti väga oluline mõjutaja.

"Kahn. Saarlane" raamatus võrdeb Heie Treier Kuressaare piiskopilinnust Kahni loominguga. (Foto: Valev Laube)

Viimati formuleeris ta selle teesi rikkalikult illustreerituna selle aasta kevadel kirjastatud “KAHN. Saarlane/ KAHN: The Islander” näituse kataloogis. Antud näitus, mis koosneb Arne Maasiku fotodest nii Kahni projekteeritud USA idarannikul asuvaist hoonetest kui Kuressaare linnusest, oli üleval 2016. aasta kevadel ja suvel Kuressaare linnuses. See näitus oli kokku pandud Heie Treieri teesi visuaalse tõlgendusena.

Kõige viimasena Kahni projekteeritud loomingust valmis 2012. aasta sügisel New Yorgis Roosevelt’i saarel asuv Four Freedoms Park, mis pidi väga pikalt oma järge ootama. Ometi on ta nüüd kõigile avatud ning oma lihtsuses väga mõjuv memoriaal, mida soovitan teil kõigil ise kogema minna.

Franklin D. Roosevelti Nelja Vabaduse park (Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park; Foto: Paul Warchol)

Minus endas kui Eestis sündinud ja New Yorgis elaval ning tegutseval kunstnikul on Heie Treieri tees pannud põlema soovi seda teemat kunstiliste vahenditega lahata ning kokku panna interdistsiplinaarne etendus teiste kunstnike abiga.

Fotol vaade läbi Roosevelti Nelja Vabaduse pargi kivist seinte pragude, mis on seest lihvitud tuues särava valguspeegelduse. (Foto: Valev Laube)

Niisiis: “Mis on valge valguse vari?” Selle küsimuse esitas Louis Kahn vestluses Rice University School of Architecture üliõpilastega 1968. aastal. Sellele provotseerivale küsimusele loodamegi selle planeeritava etenduse käigus vastust leida.

Eesti Kultuurfond Ameerika Ühendriikides korraldab 29. oktoobril New Yorgi Eesti Majas tuluõhtu ja kunstiürituse, millega algab New Yorgi publikule Kahni tutvustavate ürituste sari.

Jaanika Peerna
Eesti Kultuurfondi Ameerika ühendriikides nõunik

Artikkel avaldatud ajalehes Vaba Eesti Sõna; 5. septembril 2016